Kaikki eivät saa kaikkea!

Aluevaaleihin on runsas viikko aikaa.   Kampanjointi on ollut vaikeaa.  Pyhät, pakkanen ja nopeasti leviävä Korona ovat rajoittaneet toimintaa. Kansalaisista vain joka toinen kertoi Ylen tutkimuksessa (3.1.22)  aikovansa äänestää.  Äänestysaktiivisuuden nosto yli 40 % voi olla haasteellista. Myös Ylen julkaiseman kannatuskyselyn mukaan Kokoomus olisi menossa ykköspaikalle 21.8 % demareiden hengittäessä niskaan 18,9%  . Kolmaspaikka näyttäisi menevän persuille 17,3  % ja Kepu olisi neljäs 15,3. Erään aiemmin syksyllä tehdyn kyselyn mukaan persujen kannattajista vain 2/3 osaa aikoo äänestää varmasti, kun kepulaisista 4/5 aikoo uurnille. Jos näin kävisi, kiilaisi Kepu ainakin kolmospaikalle. Nyt puhutaan siis valtakunnallisesta kannatuksesta – nyt käydään 21 vaalit. Eli alueelliset tulokset voivat olla aivan eri näköisiä.

Kansalaisten tulisi itsenäisesti kerätä sote-tietoa. Voimmeko luottaa puolueiden jakamiin  lupauksiin ja ehdokkaiden vakuutuksiin?  Meno on kuin eduskuntavaalien alla – paljon hyvää luvataan kertomatta mistä resurssit ja rahat löytyvät. Tämä selviää  mm. Hesarin liitteenä olevasta jutusta:   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008458903.html?share=93dec010910a3d0168e7f569ef04776d .

Myös vaalikonevastausten mukaan suurin osa ehdokkaista haluaa säilyttää kaiken nykyisen ja lisätä jotain siihen päälle. Nämä toiveet maksaisivat miljardeja vuodessa. Kun tähän lisätään tietohallinto- ja digi-hankkeet sekä palkkojen harmonisointiin kuluva toinen miljardi ei säästöjä ole syntymässä.   Päijät-Hämeeseen luvatut 45 lisämiljoonaa häviävät vuodessa parissa luonnollisten kustannuspaineiden myötä.

Yksinkertaistaen   päättäjät tulevat operoimaan kahdella arvoakselilla. Ovatko palvelut vahvasti keskitettyjä vai hajautettuja?  Vastaako palveluista pääosin julkinen sektori vai onko yksityisellä sektorilla myös merkittävä asema?  Äänestäjän tuleekin verrata omia toiveitaan puolueiden  ja ehdokkaiden vastaaviin lupauksiin. Kaikkea ei voi saada vaan kompromisseja tulee tehdä. Lähipalveluista puhuttaessa tulee ehdokkaalta kysyä mitä ipalveluita hän haluaa painottaa hammashoitoa, lastensuojelutyötä vai vanhusten kotisairaanhoitoa? Kaikkien ei ole  jatkossakaan mahdollista päästä kävelymatkan päähän terveysasemalle.  

Päijät-Hämeessä aluevaltuutetut tulevat ohjaamaan sote-ja pelastuspalveluita, yhteisöjä ja yrityksiä, jotka työllistävät yli  6000 henkeä ja pyörittävät 1,5 miljardin liikevaihtoa. Tämä summa on 15 kertaa Orimattilan kaupungin vuoden 2022 budjetti. Ohjaustyössä tulee korostumaan asiantuntemus sote-palveluissa, pelastustoimessa, hallinnossa sekä taloudessa. Meidän täytyy ratkaista miten laadukkaat palvelut tuotetaan sujuvasti. Hyvällä johtamisella on vastattava  kasvavaan henkilöstöpulaan,  sekä arvotettava miten niukat ja rajalliset resurssit kohdistetaan. Siksi on pidettävä huolta, että orimattilaisten ääni kuuluu päätettäessä tärkeistä palveluista. Tähän tarvitaan realismin lisäksi yhteiskykyisiä ja osaavia päättäjiä yli puolue- ja  kuntarajojen, sillä vaikeita päätöksiä on edessä. 

PS .  Aluevaltuutetuilla  ei ole päätäntävaltaa  bensanhintaan